Wzmocnienie łańcucha wartości firmy przez optymalizację programu compliance

Prewencja jest zawsze najtańszą opcją

Oferowane wsparcie:

 • Mapowanie procesów biznesowych oraz środowiska kontroli
 • Ocena ryzyka tzw. non-compliance (ryzyko nieodłączne & ryzyko rezydualne)
 • Wsparcie w ustalaniu apetytu na ryzyko
 • Pomoc w projektowaniu optymalizacji procesów biznesowych
 • Pomoc we wdrożeniu oraz zarządzaniu zmianą w organizacji, w kontekście komunikacji, polityk, procedur, procesów oraz mechanizmów kontrolnych
 • Wsparcie w procesie powdrożeniowego przeglądu compliance
 • Szkolenia powdrożeniowe w zakresie zoptymalizowanych procesów oraz procedur

Jednym ze standardowych produktów oferowanych Klientom jest wdrożenie Cyklu Business Compliance Assurance. Produkt zawiera:

 • Mapowanie procesów biznesowych
 • Detekcję i ocenę ryzyka oraz ustalanie apetytu na ryzyko
 • Projektowanie mechanizmów zapewniających zgodność procesu biznesowego z wymogami regulacyjnymi lub ustalonym apetytem na ryzyko
 • Opis zaprojektowanego i zaakceptowanego przez Klienta modelu biznesowego w postaci polityk i procedur oraz wsparcie w doborze/budowie infrastruktury IT wspierającej procesy compliance assurance
 • Komunikację wewnętrzną dotyczącą nowego lub zrewidowanego modelu Business Compliance Assurance
 • Wsparcie w obsłudze wykrytych incydentów niezgodności i przeprojektowaniu istniejącego Programu Business Compliance Assurance, po ocenie incydentu i – w razie potrzeby – przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego

Typowe obszary zastosowania usługi:

 • Program prewencji łapownictwa i korupcji w organizacji (tzw. ABC)
 • Program przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML/CFT)
 • GxP, tj. dobre praktyki w przemyśle farmaceutycznym (np. FMD oraz serializacja leków)

Zapraszamy do kontaktu: