Oferta dla sektora Healthcare & Life Sciences

Szkolenia:

  • Program Compliance na tle koncepcji trzech linii obrony
  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć w kontekście wyroków w sprawach o naruszenie amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej FCPA oraz treści Umów Warunkowo Umarzających Postępowania Karne wobec firm, zawartych z Departamentem Sprawiedliwości USA
  • Reakcja na incydent non-compliance w firmie farmaceutycznej
  • Wprowadzenie do metodyki audytu śledczego
  • Serializacja leków i tzw. Dyrektywa FMD Unii Europejskiej
  • Inne szkolenia, dopasowane do potrzeb Klienta
  • Odpowiedzialność karna i administracyjna przedsiębiorstw oraz odpowiedzialność kierownictwa w kontekście dostępnych środków zapobiegawczych i wczesnego wykrywania

Usługi abonamentowe

  • Zaangażowanie czasowe w modelu abonamentowym jest dostępne dla Klientów zainteresowanych codziennym wsparciem w zakresie zagadnień compliance w branży farmaceutycznej. Porady obejmują wszystkie aspekty GxP, prawa farmaceutycznego, przepisów refundacyjnych oraz zagadnień odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej po stronie korporacyjnej oraz kadry zarządzającej

Wsparcie projektowe

  • Zaangażowanie oparte o nakład czasu oraz zwrot niezbędnych kosztów projektowych w odniesieniu do dowolnego zagadnienia z obszaru compliance zdefiniowanego wspólnie z Klientem